scars תפריט

שלום רב,

געת לאתר הכנס של שנה שעברה - לכנס החדש צלקות 2018

לבירורים ושאלות ניתן לפנות למזכירות הכנס בטלפון 03-5445015 או בדוא"ל Shiri@kld.ltd

בברכת כנס פורה,

מזכירות הכנס